Toteutamme asiantuntemuksella Microsoftin teknologioihin pohjautuvat asiakaskohtaiset ratkaisut

Käyttämämme Microsoft teknologiat:

  • Azure pilvipalvelut
  • .NET sovelluskehitysympäristö (C#, WPF, ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC)
  • SQL Server
  • SQL Server Reporting Services

Esimerkkejä palveluistamme

  • Avaimet Käteen -periaatteella toteutetut kokonaiset räätälöidyt yritysohjelmistot
  • Raportointiratkaisut (SQL Server Reporting Services)
  • Toiminnanohjausjärjestelmien laajennusmodulit (erityisesti SAP Business One, Lemonsoft)