Varasto365 -ohjelmistolla lisää nopeutta ja tehokkuutta MyCashflow –verkkokaupan varastotoimintoihin

MyCashflow nopean kasvun mahdollistajana
Monet MyCashflow –kauppiaat ovat lähteneet liikkeelle varsin pienimuotoisesta liiketoiminnasta, mutta kasvaneet sen jälkeen erittäin nopeasti. Hyvin skaalautuvana ja joustavana ratkaisuna MyCashflow mahdollistaakin liiketoiminnan nopean kasvun ilman suuria järjestelmäinvestointeja.

Varastonhallinta haasteena nopeasti kasvavalla yrityksellä
Liiketoiminnan kasvaessa voimakkaasti, varaston toimintojen sujuvuudesta muodostuu pullonkaula monelle verkkokauppiaalle. Yksittäisten tilausten tulostamisesta ja keräämisestä halutaan siirtyä massakäsittelyyn niin tulostamisen kuin tilausten kuittaamisen osalta. Lisäksi usein halutaan myös optimoida itse keräilyprosessia siten, että kerätään samalla kertaa useita tilauksia hyllypaikkajärjestyksessä sen sijaan, että jokainen tilaus käsiteltäisiin erikseen yksi kerrallaan.

Nämä asiat tulevat mahdollisiksi, kun MyCashflow –palveluun liitetään Varasto365 –ohjelmisto. Sen avulla keräilyyn liittyvät oheistoiminnot vievät vain murto-osan siitä ajasta, mitä niihin muuten kuluisi.

Lähetys- ja kuittausprosessi Varasto365 -ohjelmistolla tehtynä